top of page

Ny smideskurs - på begäran i oktober 2019


Kimo bruks stämpel

På grund av allmänhetens begäran och efterfrågan så ordnar Kimo bruk en fjärde smideskurs i höst.

Den hålls 12-13.10.2019, kl 09-16 på lördag och söndag.

Kursavgiften är 35€ per kursdag

Inga förkunskaper krävs och du kan vara mycket erfaren också. Kom med och smid tillsammans med oss på bruket.

Se aktuellt och brukets evenemang för aktuell information och anmälan.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page