top of page

Kimo bruks historia år för år

1703: Kimo bruk grundas av Peter/Petter Heijke och var Österbottens andra järnbruk

 

1706. Stångjärnshammaren stod klar

 

1713: Peter /Petter Heijke var tvungen att sälja bruket

 

1714: Ryska trupper ödelade bruket under Stora ofreden

 

1723: Stångjärnshammaren var igång igen

 

1732: Övre stångjärnshammaren uppfördes vid Kyroboas och den andra dammen vid Röukas träsk byggdes

 

1736: Masugnen började uppföras, blev klar några år senare/masugnen byggdes

 

1760: Dammen vid Röukas träsk byggdes om. Hålldammen vid Röukas träsk byggdes. Den är byggd av bruksägarna John Jennings och Robert Finlay

 

1762: Stor brand förstörde många byggnader på hela bruksområdet

 

1763: Klockstapeln byggdes, liksom ett järnmagasin som användes för att förvara järn och säd samt som butik under brukstiden. Järnmagasinet hyser i dag museet

 

1764: Klockstapeln försågs med en bronsklocka/mässingsklocka gjuten i Stockholm

 

1771: Konkurs

 

1783: Bengt Magnus Björkman, mäktig storköpman i Stockholm, köpte ett brukskomplex i Finland, till vilket bla hörde Kimo Bruk, Orisbergs (Storkyro), Fiskars, Antskogs och Koskis bruk. Kimo bruk blev ett av de större i Finland

 

1791: En ny hammarsmedja /stensmedja uppfördes vid nedre hammaren

 

1788: En ny smedja, en stångjärnshammare, byggdes vid mellanbruket vid Mutta fors, den sk Nyhammaren

 

1792: Kimo bruk hade störst produktion i landet

 

1795: Björkman köpte Keppo sågverk och gård i Jeppo

 

1809: Bruksägare måste vara bosatta i landet. Björkman sålde bruken till sina söner. Lars Magnus Björkman blev ägare till Orisberg, Kimo Bruk och Keppo

 

1811: Nyhammaren vid mellanbruket lades ner och i stället inleddes kvarn- och sågverksamhet på platsen

 

1866: Sista verksamhetsåret för Kimo masugn

 

1875 Smidet avvecklades

 

1890-talet: Kimo Bruksbolag bildades och Övre hammaren (Kyroboas) gjordes om till kvarn

 

1891: Järnhanteringen upphörde

 

1910: Stenbron över ån byggdes vid nedre hammaren

 

1920-22: Vattenkraftverket vid nedre hammaren byggdes

 

1922: Forsarna i Kimo å utnyttjades för att driva turbiner som producerade elektricitet främst till Oravais och Vörå

 

1920-talet Kvarnen vid mellanhammaren lades ner detta årtionde

 

1962: KWH-koncernen Ab blev ägare till anrika Kimo bruk

 

1962: Sågen vid mellanhammaren lades ner

 

1967: ”Leirkladdin”, en arbetarbostad byggd av lera, revs. Den bestod av fem lägenheter och en bagarstuga

 

1979: Kvarnen vid Övre hammaren (Kyroboas) avslutade sin verksamhet

 

1984: Den egna elproduktionen upphörde

 

1991: Vridläktaren på Kyroboas byggs

 

bottom of page