top of page

Organisation

Oravais hembygdsförening rf grundades 1958. Organisationen är uppdelad i en moderförening med 14 sektioner, som var och en ansvarar för sitt speciella område inom verksamheten.

 

Sektionerna:

 

 • Kimo bruks sektion, ordförande Paul Sandström

 • Kimo Smeder

 • Teatersektionen (Oravais Teater), kontaktperson Roland Engström, www.oravaisteater.fi

 • Betlehems hantverkarmuseum

 • Pärtstugan, kontaktperson Bror Gammelgård

 • Bokutgivningssektionen, kontaktperson Ann-Marie Löfdahl och Gun-Britt Bergman

 • Textilsektionen

 • Österbottens Vallongille

 • Virgo arbetarmuseum, kontaktperson Inga Vienonen

 • Oravais skolmuseum, kontaktperson Marita Kyhr

 • Oravais släktforskare

 • Arkeologisektionen, kontaktperson Leif Öling

 • Serveringssektionen, kontaktperson Monica Forslund

 • Stubbrösl-Ruths byaforskare, kontaktperson Edgar Stenbacka

 

Oravais hembygdsförenings kontaktuppgifter (från www.vora.fi)

 

OHF:s styrelsemedlemmar:

Ulf Johansson, ordf.

tfn. 050-3370 404

adr. Thorsbacken 11

66800 Oravais

Susanne Andersson, sekr.

Bror Gammelgård

Lena Hägg

Leif Öling

Hilkka Holmlund

Paul Sandström

Lena Österberg

Joana Joupers

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Arkeologisektionen

Leif Öling

Kimovägen 700 66810 KIMO

050-413 0354

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Betlehems Hantverkarmuseum

Ulf Johansson

Thorsbacken 11 66800 ORAVAIS

050-337 0404

 

Oravais Hembygdsförening r.f. / Kimo Bruksektion

Paul Sandström

Mästargränd 6 66810 KIMO

050-359 8680

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Oravais skolmuseum i Kimo

Marita Kyhr

Kyhrastået 43 66810 KIMO

06-384 0408 hem, 06-382 1751

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Oravais teater

Roland Engström

Brännarsvägen 56 66820 KOMOSSA

050-542 6697

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Orvas-boken

Ann-Marie Löfdahl

Seiplaxvägen 52 66830 ORAVAIS FABRIK

050-518 7531

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Sektionen för Pärtstugan

Bror Gammelgård

Långtået 41 66830 ORAVAIS FABRIK

050-585 0920

 

Oravais hembygdsförening r.f. / Virgo arbetarbostadsmuseum

Inga Vienonen

Dalvägen 11 66830 ORAVAIS FABRIK

06-385 0310

bottom of page