top of page

Brukshistoria: hus för hus

Herrgården

May 22, 2016

Förvaltarbostaden – brukets lilla herrgård

 

Bruksgården – i folkmun kallad herrgården – är huset där brukets förvaltare bodde. Någon stor herrgård i egentlig mening uppfördes aldrig i Kimo eftersom brukets ägare oftast bodde på annan ort. Då drevs bruket av förvaltare och bruksgården var såväl förvaltarens bostad som kontor. Endast 19 ägare har bott i Kimo och förvaltat bruket själva. 

Klockstapeln

May 22, 2016

Klockstapeln byggdes 1763. En brukskyrka planerades och ritades men förverkligades inte. Vällingklockan i grinden invid bruksgården har inskriptionen Oravais masugn 1763. Den göts för att användas i klockstapeln, men gjutjärn har dålig klang och klockan ersattes med en mässingsklocka från Stockholm.

Nedre hammarsmedjan

May 22, 2016

Den första stångjärnssmedjan var av timmer. Den hade två härdar, bälgar och en hammare med städ. En stångjärnsbod fanns i anslutning till smedjan. Smederna vilade i det så kallade labbet strax intill. Denna smedja förstördes troligen i en brand 1762. Den timrade smedjan fanns på ungefär samma plats som den stora hammarsmedjan av sten vars ruiner finns kvar än idag.

 

Verkstaden

May 22, 2016

Knipphammaren – i dag en verkstad

 

En knipphammare där man skulle tillverka spikar och bultar planerades redan 1703 men enligt tillgängliga källor färdigställdes den första knipphammaren först 1754. Den var 8,3 meter lång, 8,2 meter bred och av grantimmer. I knipphammaren smiddes 3 000 spikar i timmen. 

Övre hammarsmedjan

May 22, 2016

Övre hammarsmedjan - kvarnen

Den första hammarsmedjan vid Kyroboas uppfördes 1732. Under brukets blomstringstid på 1700-talet fanns en gårdsgrupp med tio bostadsbyggnader, bastu, 14 mindre spannmålsbodar, 12 stall och 15 fähus samt ett flertal redskapslider på platsen. Det fanns materialbodar, järnmagasin, klensmedja, rior och halmlador. Ända till modern tid fanns här en av smedsbostäderna bevarad. Byggnaden omnämns tidigast i en skrift från 1860-talet. Den var byggd av soltorkat tegel och gick under namnet "Leirkladdin". Den fanns på backen på andra sidan vägen. Den revs dock 1965.
 

Staffansgården

May 22, 2016

Staffansgården var Oskar Staffans hemgård. Den flyttades till Kyroboas 1991 utan att en enda stock rubbades. Tidigare bodde i stugans ena del tobaksfabrikör Nygren och det är hans etiketter som finns upplimmade på väggen inne i stugan.

 

Övriga byggnader på Kimo bruk

May 22, 2016

Kimo bruk har en uppsjö med byggnader att besöka: muséet, Einars stuga, smedjorna, Handens hus, Wickströmska huset, öarna i dammen, utescenen, jungfrudansen, klensmedjan. Välkommen!

Please reload

bottom of page