top of page

Kimo bruksektion, styrelse och funktionärer

Föreningsuppgifter:

Oravais Hembygdsförening r.f. / Kimo bruksektion 

FO-0618875-3

 

info@kimobruk.fi

Tfn. +358-50-3598680

 

 

 

 

 

Ordförande:

Paul Sandström

ordforande@kimobruk.fi

Mästargränd 6   

66810 Kimo

 

Tfn. +358-50-359 8680

 

Sekreterare:

Linnéa Norrgård

sekreterare@kimobruk.fi

Kassör:

Hilkka Holmlund

Stig Holmlund

Oskar Bergman

Bertil Holmlund

Håkan Wörgren

Birgitta Wörgren

Yvonne Hermans

Maj-Britt Sandström

 

Ansvarig smed på bruket:

Niklas Svevar

+358-400- 971 512

Hemmingsvägen 38

66600 VÖRÅ

Ansvarig för Café Einar:

Linnéa Norrgård

sekreterare@kimobruk.fi

Bokning av bruksgården:

Ulf Johansson

050-3370 404

Guider:

Guidning, omfattar området med omgivande park samt besök i järnbruksmusét, tidsåtgång 1 - 1,5 h  40 €

 

Bertil Holmlund tfn: +358-500-255 290 eller bertil.holmlund@netikka.fi 

 

Paul Sandström tfn. +358-50-359 8680 eller

e-post paulsandstrom@gmail.com

 

Webbadministratör:

Johanna Björkell, Gaudiell, +358-40-589 8050

johanna@gaudiell.fi, www.gaudiell.fi

Webbsidan uppdaterad: 03.04.2018 

 

 

bottom of page