top of page

Stiftelsen för Kimo bruk

Stiftelsen för Kimo bruk består av KWH-koncernen AB, Oravais Hembygdsförening rf, Österbottens museum och Vörå kommun.

 

Stiftelsen bildades 1998 för iståndsättning och renovering av Bruksgården. Stiftelsens roll är att understöda och bidra till att bruksmiljön på Kimo bruks område bevaras samt att stöda verksamhet som ansluter till brukets historia, brukskulturen och miljön.

 

Från 01.01 2015 övertog Stiftelsen för Kimo Bruk ansvaret, uthyrningen och driften för Herrgården.

 

Stiftelsen för KB: Ulf Johansson

ordf. och kontaktperson

tfn. 050-3370 404

adr. Thorsbacken 11

66800 Oravais

 

Pris för hyra av Herrgården 450 euro/dygn.

 

bottom of page