top of page

Kimo bruks webshop

Pris- och produktlista

January 01, 2020

Orvas 2015              18 €

Orvas 2014              18 €

Orvas 2013              15 €

Orvas 2004 - 2014  10 €/st

Orvas 1987 - 1999   5 €/st

Paket med 8 st. Orvas 1987 - 1999  20 €

Paket med 10 st. Orvas 2004 - 2013  50 €

Evis vykort   2 €/ st.

Evis skolkort 1,50 €/ st.

Övriga vykort  1 €/st.

Kimo Bruk 300 år           20 €

Smideskorsen                15 €

Järnets väg                     20 €

Testamentet                    22 €

Masunaran                      15 €

Kimo bruk 300 år - 1703-2003, Redaktör: Holger Wester (2003)

May 13, 2016

Det internationella inflytandet i Österbotten har alltid varit starkt.

 

Kimo by i Oravais är en av Finlands äldsta industriorter. År 1703 grundades Kimo bruk och Oravais masugn av svensken Peter Heijke, som också ägde Orisbergs bruk i Storkyro. I tre sekler har produktionsverksamhet i någon form utövats vid Kimo bruk och Oravais masugn: järnbruk, sågverk, klädesfabrik, pälsdjursuppfödning och i nutid tillverkning av slipmaterial är några exempel. 

 

Helmer Tegengren, son till bankdirektören och poeten Jacob Tegengren i Vörå och sedermera professor vid Åbo Akademi, skrev år 1933 en magistersavhandling om Kimo bruks och Oravais masugns historia. På 1960-talet överlämnade han den i omarbetat skick till Emil Höglund, grundare till Oy Keppo Ab, för en eventuell publicering. 

 

Inför Kimo bruks 300-årsjubileum utkommer nu avhandlingen i tryck, kompletterad av en längre artikel av docent Holger Wester om Kimo bruks öden fram till idag. Tillsammans utgör skildringarna en mångskiftande och färgrik beskrivning av vardagen vid bruket, med en direkt koppling till industrialismens internationella utveckling under samma tid.

Hit ledde järnets väg - Kimo bruk 1703-2003. Författare: Evi Engström (2003)

May 13, 2016

Boken är en underbart levandegjord bilderbok som illustrerar järnets väg till Oravais och Kimo som

med sina färgsprakande bilder och tillhörande texter ger "en glimt av hur livet tedde sig för vanligt folk här i trakten, under smidesepoken för 200-300 år sedan" (Engström, 2003)

Smideskorsen på Oravais gravgård - Oravais hembygdsförening. Texter: Evi och Bertil Engström (2002)

May 13, 2016

På Oravais gravgård finns en grupp små, smidda järnkors, som ser helt annorlunda ut än korsen i omgivningen. En del av korsen är utsmyckade med hammare, tänger och andra föremål. I gruppen med smideskors ingår också några andra minnesvårdar, ett mycket fint utsirat gjutet kors m.m.

 

Det gemensamma för alla dessa kors är, att de som vilar därunder, på ett eller annat sätt haft att göra med Kimo bruk, Oravais masugn eller Oravais hamn under smidesepoken. 

 

Det är inte känt vem som smitt korsen, men det är säkert olika personer. Kanske har en son smitt korset åt sin far, en far åt sin lilla dotter eller sina vuxna söner, en man åt sin hustru och sitt dödfödda barn. Man har kanske bett grannen eller arbetskamraten, som var skicklig, om hjälp. Någon gammal hammarsmed kanse smidde korset åt sig själv, för att det skulle bli riktigt gjort. 

 

Denna skrift vill vara en guide, och ge en bakgrund till denna unika samling kors. Smideskorsen och Kimo bruk bildar tillsammans en värdefull helhet, som bör bevaras för eftervärlden

 

(Evi och Bertil Engström, 2002)

Please reload

bottom of page