top of page

Brukshistoria:

Hålldammen vid Röukas träsk vid Lillforsen

En av Finlands äldsta hålldammar och en av Kimo Bruks kulturhistoriska platser är hålldammen vid Röukas träsk. Den är byggd i sten av bruksägarna John Jennings och Robert Finlay 1760. På bron finns järnbokstäver fastsatta med årtalet och deras initialer. Vid denna tid blomstrade verksamheten vid Kimo bruk.

 

Hålldammen, med sitt stenvalv och fors, är början på Kimo å. Dammhuset finns bevarat i gott skick. Träkorset på byggnadens tak vittnar om att en olycka med dödlig utgång inträffade när hålldammen byggdes.

 

Hålldammen vaktades ända till 1970-talet. Den siste som bodde i vakttorpet var Arvid ”Dama-Arvid” Eklund. Inne i torpet fanns en anordning som dammvaktaren vevade ett visst antal varv för att öppna en av dammluckorna under dammhuset. Stugan revs i mitten av 1980-talet.

 

Hålldammen vid Röukas träsk ersatte en tidigare hålldamm mellan Röukas och Keskis träsk. Den dammen skapade konflikt mellan bruket och de bönder som hade sina ägor kring hålldammen. Fyra bönder Johan Mattson Svedar, Samuel Storkäskis, Mårten Simonsson Bränn och Johan Johansson Agnisbäck, var 1726 instämda till tinget, misstänkta för att ha öppnat dammluckorna vintern  1726 för att förhindra att deras åkrar dränktes under vatten. Så hade skett föregående år då det regnat mycket. Följden för brukets del blev att vattnet rann ur hålldammen och arbetet vid bruket avstannade under en hel vinter på grund av vattenbrist.

Stora Hålldammen av år 1732 vid Röukas träsk övertog Keskisdammens funktion och av den senare finns idag inga lämningar.

Under sågverkstiden flottades timmer över insjön från brukets skogar. Man tog upp en stockränna i dammkonstruktionen vid varje fors längs ån - så timret lätt kunde forslas till sågverket vid Mellanbruket. Från Ollhugg har man också fört mjölkhinkarna på pråmar över insjön till Kimo Andelsmejeri. Vid den stora bryggan nere vid vattenbrynet mötte häst och kärra och förde mjölken den sista biten genom Baggas förbi Kyroboas längs bruksgatan till mejeriet.
 

 

bottom of page