top of page

Brukshistoria:

Övre hammaren

År 1732 anlades bolagets andra stångjärnshammare cirka 2,5 km längre upp längs ån, vid det så kallade Övre bruket eller Övre hammaren, också kallat ”Kyroboas”. Hammaren uppfördes på sin nuvarande plats år 1784 i gråsten. På 1890-talet bildades Kimo Bruksbolag och Övre hammaren gjordes om till kvarn. Här installerades även två maskiner för tillverkning av träull samt en såg för pärtfabrikation. Kvarnen var i funktion fram till 1979. Byggnaden har restaurerats under 1990-talets slut.

 

Vid Kyroboas, liksom vid de övriga områdena, fanns förstås en hel del andra byggnader, kolhus och stångjärnsbodar, arbetarbostäder och uthus. En ”berömd” arbetarbostad kallas för ”Leirkladdin”, därför att den är byggd av lera. Den innehöll fem lägenheter och en bagarstuga. ”Leirkladdin” revs 1967.

 

Kyroboas är i dag ett vackert teater- och museiområde, där Oravais Teater idkar sommarteaterverksamhet. En vridläktare byggdes 1991. Staffansgården flyttades dit rullande 1991 och tjänar som föreningens serveringshus och är samtidigt ”tobaksfabrikör Nygrens hem”.

bottom of page