top of page

Brukshistoria: övriga byggnader

Museet var på 1700-talet ett järnmagasin. Här förvarades då stångjärn, senare säd. I dag finns i museet miniatyrmodeller dels över en stångjärnshammare och dels över bruksområdet. I museet kan också många gamla järnföremål från brukstiden beskådas. Museet, och galleriet som finns på övre våningen, är öppet vid förhandsbokning.

 

Einars stuga – Oravais hembygdsförening köpte stugan av Ener Engström. 1996 var stugan, som alltid stått på denna plats, renoverad och klar att användas som café. Den äldsta delen av huset är från 1700-talet. Einars café kan också hyras som möteslokal.

 

Smedjorna – Kurssmedjan flyttades till bruket i slutet på 1990-talet från Kaitsor. Huset är ett egnahem som inte blev klart. Den öppna smedjan byggdes till 300-årsjubileet år 2003. Mitt emellan dem står Ener Engströms gamla smedja och sommarbostad som idag är förråd. Rian bakom smedjorna flyttades till bruket från Kärklax i början på 2000-talet.

 

Handens hus var tidigare marthastuga belägen mitt emot Kimo skola. Huset flyttades till Kimo bruk i slutet på 1990-talet och återuppbyggdes helt på talko. Handens hus kan hyras för kurs- och utflyktsdagar och rymmer cirka 30 personer vid långbord. Bodarna bredvid Handens hus har tidigare stått i Roukus, Kimo och flyttades till bruket 1993-94 samt 2009.

 

Wickströmska huset flyttades till Kimo bruk från Vasklot i oktober 2000. Huset ska bli Kimos eget hotell, med plats för cirka 20 övernattande gäster. Projektet att ställa i ordning huset pågår.

Öarna i dammen – utescenen – “jungfrudansen” – Johannes Smeds lät bygga öarna i dammen för fritidsbruk. Stensättningen är gjord av stenar som tagits från den då redan förfallna stångjärnshammarsmedjan. Utescenen eller danslaven byggdes på 1990-talet för att betjäna brudpar men även för föreningens dansaftnar. Den sk jungfrudansen invid utescenen byggdes av Alvar Härtull i början på 2000-talet.

 

Klensmedjan är från början av 1800-talet. Endel hål i väggarna sägs vara kulhål. Virket har antagligen återanvänts från ett hus som brunnit eftersom väggarna är kolnade. Klensmedjan brukar vara igång på smidesdagen. Kolförrådet mitt emot klensmedjan byggdes på 1800-talet och används idag som förråd.

 

bottom of page