top of page

Brukshistoria: 

Staffansgården

Staffansgården var Oskar Staffans hemgård. Den flyttades till Kyroboas 1991 utan att en enda stock rubbades. Tidigare bodde i stugans ena del tobaksfabrikör Nygren och det är hans etiketter som finns upplimmade på väggen inne i stugan.

Matts Nygren var klockarsonen som blev tobaksfabrikör. Han var född 3.11.1800 och kallades allmänt för "fabrikören". Han var en herreman som tyckte om att gå klädd i en mörk uniform med blanka metallknappar i två rader. Tobaken som han tillverkade var tuggtobak eller så kallad pikanell. Råvaran var rysk bladtobak och hämtades med häst och vagn från S:t Petersburg varje vinter. Resan tog en månad och när Matts Nygren kom hem till Kimo malde han bladtobaken till mjöl och blandade i rivet plommon och pepparrot - för smakens skull. Av det blev det en tobaksmassa som kavlades ut till smala stänger och försågs med etiketter.


Delar av Fanny Smeds lösöre förvaras i stugan. Hon var dotter till Jakob Smeds, vilken var en av de "smeder" som efter järnhanteringstiden startade en rad nya industriella företag på orten. Staffansgården används förutom som museum även som serveringshus vid teaterföreställningarna. 

bottom of page