top of page

Bruksbyggnader: Herrgården

Förvaltarbostaden – brukets lilla herrgård

 

Bruksgården – i folkmun kallad herrgården – är huset där brukets förvaltare bodde. Någon stor herrgård i egentlig mening uppfördes aldrig i Kimo eftersom brukets ägare oftast bodde på annan ort. Då drevs bruket av förvaltare och bruksgården var såväl förvaltarens bostad som kontor. Endast 19 ägare har bott i Kimo och förvaltat bruket själva.

 

Husets äldsta del är från 1700-talet, den byggdes efter den stora branden 1762. Förvaltarbostaden låg före branden 40 meter längre österut. Bruksgården har byggts till flera gånger.

 

Förvaltarbostaden ändrades och byggdes till under 1800-talets senare hälft så att den fick sitt nuvarande utseende. På 1960-talet genomgick den en grundrenovering.  Verandan som löpt längs nästan hela långsidan togs bort och ersattes med de två förstukvistarna. Inredningen moderniserades enligt dåtidens krav.

 

Bruksgården har idag återfått gammaldags prägel, i och med att Stiftelsen för Kimo Bruk, i början av 2000-talet renoverade det anrika huset. Oravais Hembygdsförening har inrett huset i gustaviansk stil.

 

I dag är bruksgården en beställningsrestaurang med plats för 100 matgäster. På vinden finns fullt utrustad föreläsningssal med plats för 50 personer. På vinden finns också husets enda museala rum – Fanny Smeds rum. Intill bruksgården vid dammen finns bryggeri och jordkällare.

 

På området där bruksgården står har två äldre bostadshus tidigare stått, ett av dem flyttades till Vörå - Rökiö Kvarnstuga - på 1920-talet och användes som bostäder åt anställda vid kvarnen.

På 1750-talet var bostaden placerad 40 meter längre österut än den nuvarande. Den mätte 22 m i längd och var 8 meter bred samt 3,7 meter hög. Den var placerad i rät vinkel mot den nuvarande. Enligt en teckning från 1823 finns då ett helt nytt hus på tomten, placerat i samma läge som den nuvarande förvaltarbostaden. Denna byggnad var 18 m lång, 9 meter bred. Den hade mansardtak och var rödmålad. Inne i huset fanns tre kamrar och kök. I vinkel med detta hus fanns en större kontorsbyggnad, ungefär placerad längs den nuvarande vägen, men detta hus finns inte bevarat idag.

Jordkällaren på gården finns med på 1867 års karta men kan även vara av äldre datum. Den är byggd i valvteknik, något som på landsbygden är mycket ovanligt. Källaren används vid olika tillställningar bland annat som vinkällare.

Uthyrning av bruksgården och mer information:

Ulf Johansson tfn 050-3370404


 

bottom of page