top of page

Bruksbyggnader: Klockstapeln

Klockstapeln byggdes 1763. En brukskyrka planerades och ritades men förverkligades inte. Vällingklockan i grinden invid bruksgården har inskriptionen Oravais masugn 1763. Den göts för att användas i klockstapeln, men gjutjärn har dålig klang och klockan ersattes med en mässingsklocka från Stockholm.

 

Den första kyrkan i Oravais byggdes redan på 1500-talet. Den var placerad på ”Öijin” vid begravningsplatsen, alldeles invid den plats där smedernas unika handsmidda järnkors i dag står.

 

När det var dags för en ny kyrka i socknen fanns det förslag om en ny på samma plats invid begravningsplatsen. Men bruksfolket tänkte sig kyrkan i Kimo. Men den stora branden på bruket 1762 förstörde produktionsanläggningarna och brukets resurser gick till att bygga upp hamrarna. Drömmen om en brukskyrka fick läggas åt sidan. Bruksfolket hann ändå så långt i sina planer att klockstapeln byggdes 1763 och ritningar till kyrkan togs fram.

 

Senare, efter en folkomröstning i församlingen, fattades beslutet att bygga kyrkan mitt emellan de föreslagna platserna, alltså på Karlsberget med utsikt över fjärden. Den byggdes 1796-97.

bottom of page