top of page

Brukshistoria: 

Masugnen

Oravais fabrik – Masugnen

 

Förutom det egentliga Kimo Bruk, hörde masugnen som byggdes år 1736 också till bruksområdet. Hit fördes järnmalmen först och sen vidare till Kimo. Masugnsdriften upphörde under slutet av 1860-talet.

 

1885 köpte fabrikanten Evert Holmberg den forna masugnen och inrättade ett mindre väveri och färgeri. Senare utvidgades fabriken med ett yllespinneri och väveri. Denna anläggning utgjorde grunden för våra dagars Oravais textil. 1893 gick Holmberg i konkurs, men driften fortsatte av Vasaköpmän som grundade Oravais Fabriks Aktiebolag. Vid fabriken fanns också en mekanisk verkstad och ett gjuteri.

 

1935 ändrades namnet till Oravaisten Verkatehdas Oy/Oravais Klädesfabrik Ab. Bruket hade nu ändrat verksamhetsområde och 1977 bildades koncernen Oy Keppo Ab med slippapperstillverkning, pälsdjursuppfödning, eldistribution och konfektion på programmet. Textilsidan fick så småningom mindre betydelse, och textiltillverkningen lades helt ned 1988. Tidigare kunde man dock köpa tyg billigt där, på ”Oravais tygrally”. Där finns också en industri: KWH Mirkas tillverkning av slippapper.

 

 

 

 

bottom of page