top of page

Brukshistoria:

Mellanbruket

1788 inrättades en stångjärnshammare vid Mutta fors, den så kallade Nyhammaren. Den lades dock ner redan 1811 och i stället inleddes kvarn- och sågverksamhet där. Bredvid låg det så kallade Suggasverket, också kallat ”Dunkarhuset” eller ”Dunkkarin” i folkmun, därför att där inne fanns en generator som producerade elektricitet och maskineriet förde med sig ett väldigt dunkande ljud. Denna byggnad gjordes senare om till foderkök för pälsfarmen. Kimo Food har verkat där och nu verkar Riitan Herkku på området. Av det gamla finns inte mycket kvar. Sågen lades ner 1962 och kvarnen redan tidigare, troligen på 1920-talet. Byggnaden har restaurerats under 2000-talet.

bottom of page