top of page

Brukshistoria:

Nedre hammaren

Nedre hammaren är det viktigaste området på Kimo bruk. Här finns hammarsmedjan (ruiner finns ännu kvar av den stora stensmedjan, byggd 1791), stenbron över ån (byggd 1910) och vattenkraftverket (byggt 1920-22), som producerade elektricitet till Kimo, norra Vörå och Maxmo fastland. Också en klensmedja står kvar från brukstiden.

 

Herrgården, där brukets ägare eller förvaltare bodde, finns också här. Den nuvarande är byggd efter den stora branden år 1762 som förstörde många byggnader på hela bruksområdet. I byggnaden fanns också bolagets kontor.

 

Vid grinden står en järnklocka, som smiddes vid masugnens gjuteri till klockstapeln, men på grund av dess dåliga klang användes den endast som vällingklocka. Klockstapeln byggdes 1763, och till den inköptes 1764 en mässingsklocka från Stockholm. En brukskyrka planerades och ritades men förverkligades inte. Museet är inrymt i ett gammalt järnmagasin från 1763, som använts för att förvara bland annat järn och säd samt som butik under brukstiden.

bottom of page