Brukshistoria: 

Smideskors

På begravningsplatsen i Oravais kyrkby finns de gravkors i järn som smederna vid Kimo bruk smidde åt sig och sina familjer ännu kvar. Dessa är unika i världen.  De smiddes under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Med hjälp av avbildade verktyg visar korsen smedens rang, position och arbete samt livssituation. Smedens hustru kunde få en utsprungen ros som symbol, en ung flicka en rosenknopp. En konstfull formgivning i sen barock.

Utdrag ur baksidestext:

 

"På Oravais gravgård finns en gruppsmå, smidda järnkors, som ser helt annorlunda ut än korsen i omgivningen. Det gemensamma för alla dessa kors är, att de som vilar därunder, på ett eller annat sätt haft att göra med Kimo bruk, Oravais masugn eller Oravais hamn under smidesperioden. 

 

Denna skrift vill vara en guide, och ge en bakgrund till denna unika samling kors. Smideskorsen och Kimo bruk bildar tillsammans en värdefull helhet, som bör bevaras för eftervärlden"

 

Evi och Bertil Engström 

    Kimo bruk logo

    © 2017-2020 Kimo bruk. Bruksgatan 38, 66810 KIMO, Tfn. +358-400-455 080, info@kimobruk.fi 
    Sidan skapad av Gaudiell och Wix.com (uppdaterad 6.4.2020)