top of page

Brukshistoria:

Knipphammaren - i dag en verkstad

En knipphammare där man skulle tillverka spikar och bultar planerades redan 1703 men enligt tillgängliga källor färdigställdes den första knipphammaren först 1754. Den var 8,3 meter lång, 8,2 meter bred och av grantimmer. I knipphammaren smiddes 3 000 spikar i timmen.

 

I anslutning till knipphammarsmedjan fanns flera lager och kolbodar på 1700-talet. Knipphammaren förstördes i branden 1762 men byggdes troligen upp igen under expansionsåren. År 1823 flyttades knipphammaren till en plats i närheten av hammarsmedjan, men denna byggnad förstördes i en brand 1874.


På grunden av den äldre knipphammaren uppfördes under 1900-talet en mekanisk verkstad vars maskiner drevs med vattenkraft ända till 1922. Där gjordes reservdelar och därifrån sköttes underhållet av kvarnen och sågen.

Verkstaden lades ner 1965.


Dammanläggningarna bredvid verkstaden har ändrats och förnyats flera gånger. Från den övre dammen bakom den förra knipphammaren kan vattennivån regleras med dammluckor. Dammluckor finns även vid den nedre dammen. 

 

Stenbron över knipphammarforsen byggdes 1912.

bottom of page