top of page

Kimo bruks 3-dagars smideskurs 1-3.7.2016


Kimo bruk ordnar årligen två till tre smideskurser.

I år ordnas den första kursen fredag till söndag 1-3.7.2016 kl. 9.00-16.00 i samband med Smidesdagen 2.7

Deltagarna lär sig grunderna i smide eller, när det är fråga om mer erfarna deltagare, att smida mer invecklade föremål. Lärare är Einar Pollars och Nicklas Svevar.

Smideskurserna är ett sätt för Kimo bruk att upprätthålla kunskaperna i det som tidigare var brukets huvudsakliga uppgift och föra hantverket vidare till kommande generationer.

Veckoslutskursen (fredag-söndag kl 9-16) kostar 25 €/person/dag, Då ingår allt som behövs vid smidet. Deltagarna ska ha egna handskar, kläder och skor som lämpar sig vid smide, samt egen matsäck med. ​Smederna övar sina färdigheter i två-tre dagar under kompetent ledning och på smidesdagen får allmänheten ta del av deras arbete. Ibland kombineras smideskursen och -dagen med Nordiska mästerskapen i smide.

anm. per tel. +358-400-455 080

Kolla även in våra nya hemsidor: www.kimobruk.fi


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page